top of page
De tandartsverzekering

Over aanvullende verzekeringen hoeft dus geen eigen risico betaalt te worden. Sommige tandartsverzekeringen vergoeden echter niet de volle 100%. Wanneer u tandartsverzekering 80% van de tandheelkundige kosten vergoedt zou u kunnen stellen dat er een eigen risico van 20% geldt (zo wordt dit echter niet genoemd).
Reguliere tandartskosten, zoals controle of het vullen van een gaatje, vallen dus niet onder uw basisverzekering (wel als u jonger bent dan 18!) maar onder uw aanvullende tandartsverzekering.
De kosten van een beugel of orthodontie kunnen aardig oplopen. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn of deze kosten door de verzekering worden vergoed. Dit is soms niet eenvoudig door de verschillen in de (aanvullende) verzekeringen van de verschillende zorgverzekeraars, maar het kan wel de moeite lonen. Daarbij komt dat de verzekeraars per jaar de vergoedingen ook kunnen aanpassen. Het is daarom ook goed om bij lopende verzekeringen op wijzingen in de vergoedingen te letten. En soms wordt orthodontie vergoed uit de aanvullende tandartsverzekering en soms uit de aanvullende ziektekostenverzekering.

Declaratie

Het versturen van de meeste nota’s hebben wij uitbesteed aan factoringmaatschappij Infomedics te Amersfoort. Infomedics zorgt voor het aanleveren van de nota bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt na enkele weken een (rest) nota van Infomedics voor het bedrag dat niet door uw zorgverkering wordt gedekt. U dient de nota binnen de gestelde termijn van 30 dagen te betalen. Als u er bezwaar tegen heeft dat de nota direct bij uw zorgverzekeraar wordt ingediend kunt u dit aan ons kenbaar maken. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat u de volledige nota via Infomedics ontvangt. Als u uw nota kwijt bent kunt u Infomedics om een kopie van de nota vragen. Indien u inhoudelijke vragen heeft over uw nota en/of behandeling kunt u ons dat schriftelijk of per e-mail laten weten.

Niet nagekomen afspraak?

Voor uw afspraak reserveren we een behandelkamer en tijd van een of meerdere behandelaars. Een afspraak die u niet kunt nakomen dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Afspraken langer dan 60 minuten dienen 48 uur van te voren worden afgezegd. Er worden kosten in rekening gebracht (onder de code C90 “no show”) voor de voor u gereserveerde tijd wanneer u uw afspraak niet bent nagekomen. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Geldt er een eigen risico?

Het verplicht eigen risico geldt niet voor kosten die vergoed worden door u aanvullende tandartsverzekering.

Jonger dan 18 jaar?

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan vallen de meeste tandartskosten (kronen en beugels vallen hier niet onder!) nog geheel onder de basisverzekering en worden voor de volle 100% vergoed. Er geldt daarbij geen eigen risico.

Pinnen

Wilt u de factuur liever direct inzien en meekrijgen of bent u niet verzekerd, dan kunt u de factuur per pin voldoen.

Reclameren

Reclameren kunt u gemotiveerd schriftelijk binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Indien u aangaande het gedeclareerde een specificatie of toelichting wil ontvangen, kunt u dit tot uiterlijk 30 dagen na declaratiedatum kenbaar maken. Bij gebreke hiervan wordt de declaratie tussen partijen als juist en vaststaand aangemerkt.

Vrouw witte brede glimlach

Facturen

bottom of page